Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Amserlenni a llwybrau trafnidiaeth ysgol

Newid Safle Bws ar Lwybr B3.

Oherwydd bod preswylwyr yn parcio ar Heol Pen y Fai (“y ffyrdd culion”) nid yw bysiau bellach yn gallu defnyddio’r darn yma o’r briffordd. Bydd gofyn i ddisgyblion sy'n cael eu codi fel arfer ar safle bws Swan, Abercynffig gerdded i'r safle bws ar Heol Pen-y-bont ar Ogwr, Abercynffig (Simla) i ddal bws B3 i'r ysgol. Nid yw'r amseroedd codi yn newid (edrychwch ar yr amserlenni sydd wedi'u cyhoeddi).

I gael amserlenni a llwybrau bysus ar gyfer ysgolion, cliciwch y dolenni canlynol.

Ysgolion uwchradd

Ysgolion Cynradd

Chwilio A i Y