Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gyfun Babyddol yr Archesgob McGrath

B1 - Maesteg
B2 - Betws ac Abercynffig
B3 - Penyfai
B4 - Sarn
B5 - Cwm Garw
B7 - Llidiard
B8; - Broadlands/Cefn Glas
B10 - Porthcawl
B11 - Pencoed

B1 - Maesteg

B1a – Maesteg – Llwybr Gwyrdd

Cwmni: Wilkins Coaches 01639 852600

Amserlen llwybr Gwyrdd B1a.
Amser Safle bws
08:00am
08:04am
08:06am
08:09am
08:15am
08:17am
08:19am
08:20am
08:22am
08:23am
08:24am

Cymmer Road
Hermon Road
Hearts of Oak
Nanty Library
Cwrt y Mwnws
Malsters
Royal Oak
Bethania Street Flats
Llwydarth Road
Brick Row  
Cwmfelin Primary

B1b – Maesteg – Llwybr Glas

Cwmni: Wilkins Coaches 01639 852600

Amserlen llwybr Glas B1b.
Amser Safle bws
08:00am Davies Terrace
08:05am Heol Ty Gwyn
08:08am Maesteg Hospital
08:10am Neath Road
08:15am Salisbury Road
08:18am Fairfield Avenue
08:20am Red Cow
08:22am Garn
08:32am Coytrahen

B1c – Maesteg – Llwybr Oren

Cwmni: Wilkins Coaches 01639 852600

Amserlen llwybr Oren B1c.
Amser Safle bws
08:00am
08:03am
08:05am
08:08am
08:12am
08:13am
08:14am
08:15am
08:18am
Blaencaerau Road
Caerau Square
Tonna
The Travellers, Nantyffyllon
Beethovens
Castle Street
Cwmdu Street
Bridgend Road, Garth – mae pob yn aros
Garth Celtic

B1d – Llangynwyd & Tondu (Derllwyn Road)

Cwmni: Cresta Coaches 01656 660366

Amserlen llwybr B1d.
Amser Safle bws

08:35am

08:40am
08:40am
08:40am

Llangynwyd Square

Derllwyn Hill
Llynfi Arms
Tondu Methodist Church

B2 - Betws ac Abercynffig

Cwmni:Peyton Travel Ltd: 01656 661221

Amserlen llwybr B2.
Amser Safle bws
08:10am Safle uchaf Betws
08:12am Safle bws, Tafarn Oddfellows

08:14am Safle gwaelod Betws

08:16am Safle bws, Penybryn Road
08:17am Safle bws, Jumbo Hill

08:21am Safle bws, Oak Street / Bridgend Road (Abercynffig)

08:26am Safle bws, Sgwâr Abercynffig

B3 - Penyfai

Cwmni: Cresta Coaches: 01656 660366 

Amserlen llwybr B3.
Amser Safle bws
08:10am
08:13am
08:15am
08:18am
Safle bws, Swan Inn (Abercynffig)
Safle bws, Heol Tyn y Garn (Penyfai Road)
Safle bws, Pheasant Inn
Safle bws, Plas Tymawr

B4 - Sarn/Cwm Ogwr

Cwmni: Gwyn Jones Coaches 01656 720300

Amserlen llwybr B4.
Amser Safle bws

08:00

Caedu

08:03

Shop opposite Clacks, Ogmore Vale

08:05

Fairy Glen, Wyndham

08:07

Top Club bus stop, Nantymoel

08:09

Pricetown Clock bus stop, Nantymoel

08:14

Bus stop by Fox & Hounds Pub, Ogmore Vale

08:15

Bus stop by John Thomas Garage

08:17

Lewistown bus stop

08:18

Pantyrawel bus stop

08:20

Dimbarth Avenue

08:24

Blackmill bus stop

08:26

Bus stop by Dunraven Hotel, Bryncethin

08:27

Bus stop by Royal Oak Pub, Bryncethin

08:32

Heol Canola

B5 - Cwm Garw

Cwmni: Peyton Travel 01656 661221

Amserlen llwybr B5.
Amser Safle bws
08:10
08:13
08:15
08:15
08:16
08:18
08:20
08:22
08:27
08:28
08:30
Gwesty Blaengarw
Sgwâr Blaengarw
Yr Hen Orsaf Heddlu, Pontycymer
Sgwâr Pontycymer
Penclawdd Pontycymer
Pantygog
Lluest
Llangeinwyr-Pandy
Gwaelod Jumbo Hill
Y Gweithfeydd Nwy
Clwb Criced Tondu

B7 - Llidiard

Cwmni: Gwyn Jones Coaches 01656 720300

Amserlen llwybr B7.
Amser Safle bws
08:15
08:20
08:22
08:24
08:28
08:32
08:35
Arhosfan bysiau, Coety Road (siop sglodion)
Safle bws, yn agos I bontydd dwbi
Safle bws, Cysgodfan y Felin Wyllt
Safle bws, Litchard Mission
Cysgodfan Bws, Pen uchaf Litchard Hill
Safle bws Ystâd Parc Derwen
Cylchfan - Heol Simonston

B8 - Broadlands/Cefn Glas

Cwmni: Cresta Coaches 01656 660366

Amserlen llwybr B8.
Amser Safle bws

08:00am

Safle bws, y Tŷ Mawr (Trelales)

08:02am

Safle bws, Clwb OCLP

08:05am

Safle bws, Broadlands

08:10am

Bryngolau (Safle bws ger y fflatiau

08:13am

Merlin Crescent (yn y pant gyferbyn â’r blwch ffôn)

08:15am

Longfellow Drive (Safle bws cyhoeddus swyddogol)

08:18am

Heol Y Nant (safle bws wrth y ganolfan gymunedol)

08:20am

Heol Y Nant (y gyffordd gyferbyn â Heol y Frenhines)

B10 - Porthcawl

Cwmni: Valley Cars - 07772608369

Amserlen llwybr B10.
Amser Safle bws
08:00am Safle bws John Street
08:02am Woodland Avenue (safle bws gyferbyn â Pharc y Berllan)

08:04am Y Globe (safle bws ar y gornel wrth yr orsaf betrol)

08:06am Arosfa (safle bws y tu allan i St Clares School)

08:10am Safle bws, De Corneli

08:12am Safle bws Heol Las, gyferbyn â Premier Stores

08:14am Cilfan bws y tu allan i Afon y Felin Primary School

08:15am Safle bws, Marlas Road (Collwyn Road)

08:17am Arhosfan bws, Capel Pisgah

08:20am Arhosfan bws, Heneb

08:23am Arhosfan bws, Ysgol Gynradd Cefn Cribwr

08:25am Arhosfan bws, gyferbyn â Chanolfan Bywyd Bethlehem

B11 - Pencoed

Cwmni: Peyton Travel 01656 661221

Amserlen llwybr B11.
Amser Safle bws
08:05am
08:10am
08:13am
08:15am
08:18am
08:24am
08:25am
08:30am
Safle bws, High Street (The Plough)
Safle bws, Pentwyn Road (Garej Morris)
Safle bws, Heol y Gerddi
Safle bws, Erw Wen (Glyn y Mel)
Safle bws, Hendre Road
Safle bws, Parc Maerdy
Safle bws, Parc Bocam
Safle bws, White Horse Llangrallo

 

Chwilio A i Y