Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

B32 - Blaengarw a Betws
B33 - Pontycymer
B34 - Bracla
B35 - Penyfai a Sarn
B36 - Penybont ar Ogwr
B37 - Mynydd Cynffig a Chorneli
B38 - Porthcawl
B39 - Cefn Glas a Broadlands
B40 - Caerau
B41 - Maesteg
B42 - Heol y Cyw, Pencoed, Tondu a'r Goytre-hen
B43 - Cwm Ogwr a Bryncethin

B32 - Blaengarw a betws

Cwmni: Gwyn Jones Coaches 01656 720300

Amserlen bws B32.
Amser Safle bws
7:40am
7:45am
7:50am
7:52am
7:55am
8:00am
8:02am
8:10am
8:15am

Safle bws, Gwesty Blaengarw
Safle bws, King Edward Street
Safle bws, Ystâd Ddiwydiannol Ffaldau
Safle bws, Clwb Rygbi Blaengarw
Safle bws, Bridgend Road
Safle bws, Gwesty Braichycymer
Sweet Wells
Safle uchaf Betws
Safle bws, Tafarn Oddfellows

B33 - Pontycymer

Cwmni: Gwyn Jones Coaches 01656 720300

Amserlen bws B33.
Amser Safle bws
8:00am
8:01am
8:04am
8:05am
8:07am
8:08am
8:10am
8:12am
8:14am
8:18am
8:21am
8:22am
8:23am
Cobblers, Victoria Street, Pontycymer
Yr Hen Orsaf Heddlu, Pontycymer
Y Sgwâr, Pontycymer
Penclawdd, Oxford Street
Llanharan Villas
Pantygog
Garej Braunds, Lluest
Y Sgwâr, Llangeinwyr
Heol Pandy, Llangeinwyr
Bwyty Tseineaidd Brynmenyn
Jumbo Hill / Ysgol
Gweithfeydd Nwy, Tondu
Clwb Criced, Tondu

B34 - Bracla

Cwmni: Pencoed Travel 01656 860200


Amserlen bws B34
Amser Safle bws
07:50am Ysgol Bro Ogwr arosfan bws
07:55am

Brackla Way (Arosfan Bws Triongl)

07:58am

Brackla Way (Arosfan Bws Rhiw Las)

07:58am

Channel View (Prif Arosfan Bws Tremains)

08:00am

Channel View (Arosfan Bws Rhodfa Maple)

08:03am

Arosfan Bws Hunters Lodge  

08:08am

Arosfan Bws Rhodfa Hyacinth

08:12am

Arosfan Bws Swyddfa’r Post Coety

08:15am

Arosfan Bws Heol Spencer 

B35 - Penyfai a Sarn

Cwmni: Cresta Coaches 01656 660366

Amserlen bws B35.
Amser Safle bws
07.55am
08.00am
08.00am
08.05am
08.15am
08.20am
Safle bws, Heol Canola (Neuadd Goffa)
Safle bws, Heol Canola (Gyferbyn â Jubilee Crescent)
Safle bws, Heol Canola (Gyferbyn â Swyddfa bost)
Safle bws, Heol Y Mynydd (Gyferbyn â Sarn Villas)
Safle bws, Plas Tŷ Mawr (Penyfai)
Safle bws, Heol Tyn Y Garn (Penyfai)

 

B36 - Pen-y-bont ar Ogwr

Cwmni: Cresta Coaches 01656 660366

Amserlen bws B36.
Amser Safle bws
07:45am
07:47am
07:52am
07:53am
07:58am
08:00am
08:03am
08:08am
Safle bws, Ysgol Brynteg
Spar Ewenny Road
Safle bws Coity Road (gyferbyn â Brook Street)
Cemetery Road (Siop Sglodion)
Y Felin Wyllt
Safle bws, Litchard Mission
Red Dragon

B37 - Mynydd Cynffig a Chorneli

Cwmni: Gwyn Jones Coaches 01656 720300

Amserlen bws B37.
Amser Safle bws

07:55
08:00
08:03
08:07

Safle bws, Tafarn Greenacre
Siop Premier
Meadow Street
Collwyn Road

B37A - Cefn Cribwr a Aberkenfig

Cwmni: Gwyn Jones Coaches 01656 720300

Time Bus stop
08:10

Capel Pisgah

08:12

Top Cross

08:15

Cefn Cribbwr 3 Horse Shoes

08:17

Cefn Cribbwr School

08:18

Bethlehem Life Centre

B38 - Porthcawl

Cwmni: Pencoed Travel 01656 860200

Amserlen bws B38.
Amser Safle bws
07:50am
07:52am
07:53am
07:55am
07:57am
08:00am
08:02am
08:05am
08:10am
08:12am
Safle bws Ysgol Sant Claires
Safle bws y Globe (Newton Nottage Road)
Safle bws Woodland Avenue (Pwll hwyaid)
Safle bws Woodland Avenue (Neuadd Sgowtiaid)
Garej South Road
Somerfield
Glan-y-môr, Victoria Avenue
Seagull
Safle bws, De Corneli
Cysgodfan bws yn School Terrace, Gogledd Corneli

B39 - Cefn Glas a Broadlands

Cwmni: Cresta Coaches 01656 660366

Amserlen bws B39.
Amser Safle bws
07:40am (opp Tesco) Pets at Home
07:45am Cowbridge Road (Bus stop opposite Tesco store)
07:50am The Great House Laleston (to meet taxi)
07:53am OCLP
07:55am Ton Glas bus stop
08:00am Broadlands main bus stop
08:05am Corner of Phillip Avenue / Bryntirion Hill
08:06am West House dip
08:20am The Post Office, Aberkenfig

B40 - Caerau

Cwmni: Wilkins Coaches 01639 852600

Amserlen bws B40.
Amser Safle bws
08:00am
-
08:10am
-
-
08:15am
08:20am
-
08:25am
-
Eglwys Caerau
Sgwâr Blaencaerau
Sgwâr Caerau
Hermon Road – wrth y fferyllydd
Hearts of Oak
Meddygfa Nantyffyllon
Cwrt y Mwnws
Castle Street
Bridgend Road – Sefydliad Cwmdu
Duke Street

B41 - Maesteg

Cwmni: Cresta Coaches 01656 660366

Amserlen bws B41.
Amser Safle bws
08:00am
-
-
08:10am
-
-
08:15am
-
Davies Terrace / Garnwen Road
Heol Tŷ Gwyn
Neath Road
Salisbury Road
Rhes Flaen Maesteg Park
Alma Road
Garn Road
Bethania Street / Cwrt Coed Parc

B42 - Heol y Cyw, Pencoed, Tondu a’r Goytre-hen

Cwmni: Pencoed Travel 01656 860200

Amserlen bws B42.
Amser Safle bws
07:50am Safle bws, White Horse (Llangrallo) 
07:53am Safle bws, Tafarn Britannia (Pencoed)
07:55am Safle bws, safle bws Greenacre Drive (Hendre Road)
08:00am Safle bws, gyferbyn â Kiss Curl Hairdressers (Penprysg Road)
08:02am Safle bws, S&T Tyres (Penprysg Road)
08:08am Safle bws, Clwb y Gweithwyr Heol-y-Cyw (Pant Hirwaun)
08:20am

Safle bws, Ffordd Maesteg, Tondu (Farm Foods), Llynfi Arms a Dr Richards Hill   

08:25am Safle bws, Ffordd Pen-y-bont (Coytrahen)

B43 - Cwm Ogwr a Bryncethin

Cwmni: Pencoed Travel 01656 860200

Amserlen bws B43.
Amser Safle bws
07:50am
07:55am
08:00am
08:05am
08:10am
08:11am
08:13am
08:15am
08:20am

Cloc Nantymoel
Sgwâr Nantymoel
Wyndham St, Bro Ogwr
Clacks
Park Avenue
Lewistown Bus Stop
Pantyrawel bus stop
Melin Ifan Ddu
(Wigan Terrace)

 

Chwilio A i Y