Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Pen-coed

B26 - Heol y Cyw

Cwmni: Peyton Travel 01656 661221

Amserlen bws B26.
Amser Safle bws
7:58am
8:00am
8:05am
Safle Bws, Pant Hirwaun, Heol y Cyw
Clwb Cymdeithasol, Heol y Cyw
Heol y Cyw, Clwb Rygbi

B27 - Llangrallo

Cwmni: Peyton Travel 01656 661221

Amserlen bws B27.
Amser Safle bws
8:20am
8:25am
Neuadd Goffa, Llangrallo
White Horse

B28 - Bracla

Cwmni: Peyton Travel 01656 661221

Amserlen bws B28.
Time Bus stop
07:55am
08:00am
08:05am
08:07am
Safle bws, Parc Derwen
Trem-y-Castell, Priffordd, Heol Simonston
Safle bws, Hyacinth Drive
Safle Bws, Bracla Way (gyferbyn â'r Amlosgfa)

Chwilio A i Y