Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trafnidiaeth rhwng y cartref a’r ysgol/coleg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu trafnidiaeth ysgol a choleg i fwy na 6,000 o ddisgyblion.

Porwch trwy’r gwe-dudalennau hyn i weld Polisi Trafnidiaeth rhwng y Cartref a’r Ysgol 2017-18 a Trafnidiaeth rhwng y Cartref a’r Ysgol – Hysbysiad Diogelwch ar gyfer Rhieni a Gofalwyr. Hefyd gallwch gael mwy o wybodaeth am y llwybrau bysus sy’n gwasanaethu ein hysgolion yn ogystal ag atebion i gwestiynau cyffredin.

Cynllun peilot ‘Dim Pàs Dim Teithio’

Mae Ysgol Brynteg yn treialu cynllun ‘Dim Pàs Dim Teithio’ yn nhymor yr haf fel taw dim ond disgyblion gymwys all deithio.

Yn gyffredinol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont Ar Ogwr yn rhoi trafnidiaeth o’r cartref i’r ysgol i ddisgyblion drwy feini prawf cymhwyso.

Cyswllt:

Tîm Trafnidiaeth Ysgol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642653

Chwilio A i Y