Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gyfun Babyddol yr Archesgob McGrath

B1 - Maesteg
B2 - Betws ac Abercynffig
B3 - Penyfai
B4 - Sarn
B5 - Cwm Garw
B6 - Cwm Ogwr
B7 - Llidiard
B8 - Broadlands/Cefn Glas
B10 - Porthcawl
B11 - Pencoed

B1 - Maesteg

Gweithredwr bysiau - Gwyn Jones - 01656 720300

Bws 1 (Ffordd waelod)

B1 - Maesteg - Bws 1 (Ffordd waelod)

Amser

Safle bws

08:00am
08:04am
08:06am
08:09am
08:10am
08:11am
08:17am
08:19am
08:21am
08:22am
08:25am
08:31am
08:40am

Safle bws, Eglwys Cymmer Road
Safle bws, Hermon Road (Metcalfe Street)
Safle bws, Hearts Of Oak
Safle bws, Llyfrgell (Heol Tŷ With)
Safle bws, The Travellers
Safle bws, Neath Road
Safle bws, Malsters Arms (Commercial Street)
Safle bws, Royal Oak (Bethania Street)
Safle bws, Fflatiau Llwydarth (Llwydarth Road)
Safle bws, Brick Row
Safle bws, Ysgol Gynradd Cwmfelin
Safle bws, Bridgend Road (Y Goytre-hen)
Safle bws, Maesteg Road, Tondu (Gwaelod Derllwyn Hill)

Bws 2 (Ffordd uchaf)

B1 - Maesteg - Bws 2 (Ffordd uchaf)

Amser

Safle bws

08:00am
08:03am
08:05am
08:10am
08:12am
08:14am
08:16am

Safle bws, Gwesty Blaencaerau
Safle bws, Cofeb Rhyfel (Duffryn Road)
Safle bws, Tonna Road
Safle bws, Castle Street (Cwrt y Mwnws)
Safle bws, Beethovens
Safle bws, Cwmdu Street (Bridgend Road)
Safle bws, Heol Faen

Bws 3 (Maesteg Park)

B1 - Maesteg - Bws 3 (Maesteg Park)

Amser

Safle bws

07:55am
08:00am
08:05am
08:08am
08:09am
08:10am
08:12am

Safle bws, Davies Terrace
Cilfan Heol Tŷ Gwyn (Pentyla)
Safle bws, Ysbyty Maesteg
Safle bws, West Street
Safle bws, Fairfield Avenue (Maesteg Park)
Safle bws, Red Cow
Safle bws, Gam Inn

Bws 4

B1 - Maesteg - Bws 4

Amser

Safle bws

08:15am
08:17am
08:19am

Safle bws, Sefydliad Cwmdu
Safle bws, Garth Inn/Celtic
Safle bws, Sgwâr Llan

B2 - Betws ac Abercynffig

Gweithredwr bysiau - Michael Davey - 07973403951

B2 - Betws ac Abercynffig

Amser

Safle bws

08:05am
08:06am
08:07am
08:10am
08:11am
08:15am
08:20am

Safle uchaf Betws
Safle bws, Tafarn Oddfellows
Safle gwaelod Betws
Safle bws, Penybryn Road
Safle bws, Jumbo Hill
Safle bws, Oak Street / Bridgend Road (Abercynffig)
Safle bws, Sgwâr Abercynffig

B3 - Penyfai

Gweithredwr bysiau - Michael Davey - 079734 03951

B3 - Penyfai

Amser

Safle bws

08:10am
08:15am
08:20am
08:23am
08:25am

Safle bws, Swan Inn (Abercynffig)
Safle bws, Heol Tyn y Garn (Penyfai Road)
Safle bws, Swyddfa Bost Penyfai
Safle bws, Pheasant Inn
Safle bws, Plas Tymawr

B4 - Sarn

Gweithredwr bysiau - Gwyn Jones - 01656 720300

B4 - Sarn

Amser

Safle bws

08:25
08:28
08:32
08:35

Heol Canola – Gyferbyn â’r Ysgol
Heol Canola - Queens Avenue
Bryncoch Road
Heol Bryncwils

B5 - Cwm Garw

Gweithredwr bysiau - Gwyn Jones - 01656 720300

B5 - Cwm Garw

Amser

Safle bws

08:00
08:03
08:05
08:05
08:06
08:08
08:10
08:12
08:17
08:18
08:20

Gwesty Blaengarw
Sgwâr Blaengarw
Yr Hen Orsaf Heddlu, Pontycymer
Sgwâr Pontycymer
Penclawdd Pontycymer
Pantygog
Lluest
Llangeinwyr-Pandy
Gwaelod Jumbo Hill
Y Gweithfeydd Nwy
Clwb Criced Tondu

B6 - Cwm Ogwr

Gweithredwr bysiau - Easyway - 01656 655655 

B6 - Cwm Ogwr

Amser

Safle bws

08:00
08:03
08:05
08:05
08:06
08:08
08:10
08:12
-
08:17
08:18
08:20

Y siop gyferbyn â Clacks, Cwm Ogwr
Fairy Glen, Wyndham
Safle bws Top Club, Nantymoel
Safle bws Stormy Lane, Nantymoel
Safle bws Cloc Pricetown, Nantymoel
Safle bws ger tafarn y Fox & Hounds, Cwm Ogwr
Safle bws ger garej John Thomas
Safle bws Lewistown
Safle bws Pantyrawel
Safle bws Melin Ifan Ddu
Safle bws ger Gwesty Dunraven, Bryncethin
Safle bws ger tafarn y Royal Oak, Bryncethin

B7 - Llidiard

Gweithredwr bysiau - Cresta Coaches - 01656 660366

B7 - Llidiard

Amser

Safle bws

08:20
08:22
08:24
08:28
08:32
08:35

Safle bws, yn agos I bontydd dwbi
Safle bws, Cysgodfan y Felin Wyllt
Safle bws, Litchard Mission
Cysgodfan Bws, Pen uchaf Litchard Hill
Safle bws Ystâd Parc Derwen
Cylchfan - Heol Simonston

B8 - Broadlands/Cefn Glas

Gweithredwr bysiau - Pencoed Travel - 01656 864793

B8 - Broadlands/Cefn Glas

Amser

Safle bws

07:50am
07:52am
07:55am
08:00am
08:03am
08:05am
08:08am
08:10am
08:15am
08:20am

Safle bws, y Tŷ Mawr (Trelales)
Safle bws, Clwb OCLP
Safle bws, Broadlands
Bryngolau (Safle bws ger y fflatiau gyferbyn â Heol-y-Frenhines)
Merlin Crescent (yn y pant gyferbyn â’r blwch ffôn)
Longfellow Drive (Safle bws cyhoeddus swyddogol)
Siopau (Llangewydd Road) ger y biniau ailgylchu
Heol y Nant (Gyferbyn â’r gyffordd â Heol-y-Frenhines)
Safle bws, Allt Bryntirion (Philip Avenue)
Pen Stryd y Parc (y Safle Bysiau y tu allan i Adeilad Llys St Margaret)

B10 - Porthcawl

Gweithredwr bysiau - Parrott Motors - 01656 669044

B10 - Porthcawl

Amser

Safle bws

07:50am
07:53am
07:55am
07:58am
08:06am
08:08am
08:10am
08:11am
08:14am
08:16am
08:21am
08:23am

Safle bws John Street
Woodland Avenue (safle bws gyferbyn â Pharc y Berllan)
Y Globe (safle bws ar y gornel wrth yr orsaf betrol)
Arosfa (safle bws y tu allan i St Clares School)
Safle bws, De Corneli
Safle bws Heol Las, gyferbyn â Premier Stores
Cilfan bws y tu allan i Afon y Felin Primary School
Safle bws, Marlas Road (Collwyn Road)
Safle bws, Capel Pisgah
Safle bws, Cofeb
Safle bws, Cefn Cribwr Primary School
Safle bws, gyferbyn â Chanolfan Bywyd Bethlehem

B11 - Pencoed

Gweithredwr bysiau - Easyway - 01656 655655

B11 - Pencoed

Amser

Safle bws

07:55am
08:00am
08:03am
08:05am
08:08am
08:14am
08:15am
08:20am

Safle bws, High Street (The Plough)
Safle bws, Pentwyn Road (Garej Morris)
Safle bws, Heol y Gerddi
Safle bws, Erw Wen (Glyn y Mel)
Safle bws, Hendre Road
Safle bws, Parc Maerdy
Safle bws, Parc Bocam
Safle bws, White Horse Llangrallo

Chwilio A i Y