Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

B32 - Blaengarw a Betws
B33 - Pontycymer
B34 - Bracla
B35 - Penyfai a Sarn
B36 - Penybont ar Ogwr
B37 - Mynydd Cynffig a Chorneli
B38 - Porthcawl
B39 - Cefn Glas a Broadlands
B40 - Caerau
B41 - Maesteg
B42 - Heol y Cyw, Pencoed, Tondu a'r Goytre-hen
B43 - Cwm Ogwr a Bryncethin

B32 - Blaengarw a betws

Gweithredwr bysiau - Gwyn Jones - 01656 720300

B32 - Blaengarw a betws
Amser Safle bws
7:40am
7:45am
7:50am
7:52am
7:55am
8:00am
8:02am
8:10am
8:15am
-
Safle bws, Gwesty Blaengarw
Safle bws, King Edward Street
Safle bws, Ystâd Ddiwydiannol Ffaldau
Safle bws, Clwb Rygbi Blaengarw
Safle bws, Bridgend Road
Safle bws, Gwesty Braichycymer
Sweet Wells
Safle uchaf Betws
Safle bws, Tafarn Oddfellows
Shwt

B33 - Pontycymer

Gweithredwr bysiau - Gwyn Jones - 01656 720300

B33 - Pontycymer
Amser Safle
8:00am
8:01am
8:04am
8:05am
8:07am
8:08am
8:10am
8:12am
8:14am
8:18am
8:21am
8:22am
-
Cobblers, Victoria Street, Pontycymer
Yr Hen Orsaf Heddlu, Pontycymer
Y Sgwâr, Pontycymer
Penclawdd, Oxford Street
Llanharan Villas
Pantygog
Garej Braunds, Lluest
Y Sgwâr, Llangeinwyr
Heol Pandy, Llangeinwyr
Bwyty Tseineaidd Brynmenyn
Jumbo Hill / Ysgol
Gweithfeydd Nwy, Tondu
Clwb Criced, Tondu

B34 - Bracla

Gweithredwr bysiau - Pencoed Travel - 01656 860200

B34 - Bracla
Amser Safle bws
07:43am
07:50am
07:52am
07:54am
07:57am
08:00am
08:03am
08:08am
08:12am
08:15am
Safle bws, Gyferbyn â Haywain Court
Safle bws, Gyferbyn ag Ysgol Bro Ogwr
Brackla Way (safle bws Triangle)
Brackla Way (safle bws Rhiw Las)
Channel View (safle bws, Maple Drive)
Safle bws, Hunters Lodge
Safle bws, Hyacinth Drive
Swyddfa’r Post Coety
Safle bws, Parc Derwen
Safle bws, Heol Spencer

B35 - Penyfai a Sarn

Gweithredwr bysiau - Parrott Motors - 01656 669044

B35 - Penyfai a Sarn
Amser Safle bws
08:00am
08:02am
08:09am
08:12am
08:14am
08:15am
Safle bws, Plas Tŷ Mawr (Penyfai)
Safle bws, Heol Tyn y Garn
Safle bws, Heol Canola (Neuadd Goffa)
Safle bws, Heol Canola (Gyferbyn â Jubilee Crescent)
Safle bws, Heol Canola (Gyferbyn â Swyddfa bost)
Safle bws, Heol y Mynydd (Bryncoch Road)

 

B36 - Pen-y-bont ar Ogwr

Gweithredwr bysiau - Gwyn Jones - 01656 720300

B36 - Pen-y-bont ar Ogwr

Amser

Safle bws

07:45am
07:48am
07:53am
08:00am
08:03am
08:07am
08:11am
08:15am
08:20am

Safle bws, Ysgol Brynteg
Spar Ewenny Road
Llynfi St/Morfa Street
Safle bws Coity Road (gyferbyn â Brook Street)
Cemetery Road (Siop Sglodion)
Y Felin Wyllt
Safle bws, Litchard Mission
Red Dragon
Litchard Higher

B37 - Mynydd Cynffig a Chorneli

Gweithredwr bysiau - Gwyn Jones - 01656 720300

B37 - Mynydd Cynffig a Chorneli

Amser

Safle bws

07:55
08:00
08:03
08:07
08:10
08:12
08:15
08:17
08:18

Safle bws, Tafarn Greenacre
Siop Premier
Meadow Street
Collwyn Road
Capel Pisgah
Top Cross
Cefn Cribwr 3 Horse Shoes
Ysgol Cefn Cribwr
Bethlehem Life Centre

B38 - Porthcawl

Gweithredwr bysiau - Gwyn Jones - 01656 720300

B38 - Porthcawl

Amser

Safle bws

07:50am
07:52am
07:53am
07:55am
07:57am
08:00am
08:02am
08:05am
08:10am
08:12am

Safle bws Ysgol Sant Claires
Safle bws y Globe (Newton Nottage Road)
Safle bws Woodland Avenue (Pwll hwyaid)
Safle bws Woodland Avenue (Neuadd Sgowtiaid)
Garej South Road
Somerfield
Glan-y-môr, Victoria Avenue
Seagull
Safle bws, De Corneli
Cysgodfan bws yn School Terrace, Gogledd Corneli

B39 - Cefn Glas a Broadlands

Gweithredwr bysiau - Gwyn Jones - 01656 720300

B39 - Cefn Glas a Broadlands

Amser

Safle bws

07:45am
07:50am
07:53am
07:55am
08:00am
08:05am
08:06am
08:10am

Cowbridge Road (Safle bws gyferbyn â siop Tesco)
Tŷ Mawr Trelales (i gyfarfod tacsi)
OCLP
Safle bws Ton Glas
Prif safle bws Broadlands
Cornel Phillip Avenue / Bryntirion Hill
Pant West House
Swan Inn (Abercynffig)

B40 - Caerau

Gweithredwr bysiau - Wilkins Coaches - 01639 852600

B40 - Caerau

Amser

Safle bws

08:00am
-
08:10am
-
-
08:15am
08:20am
-
08:25am
-

Eglwys Caerau
Sgwâr Blaencaerau
Sgwâr Caerau
Hermon Road – wrth y fferyllydd
Hearts of Oak
Meddygfa Nantyffyllon
Cwrt y Mwnws
Castle Street
Bridgend Road – Sefydliad Cwmdu
Duke Street

B41 - Maesteg

Gweithredwr bysiau - Llynfi Motors - 01656 739928

B41 - Maesteg

Time

Bus stop

08:00am
-
-
08:10am
-
-
08:15am
-

Davies Terrace / Garnwen Road
Heol Tŷ Gwyn
Neath Road
Salisbury Road
Rhes Flaen Maesteg Park
Alma Road
Garn Road
Bethania Street / Cwrt Coed Parc

B42 - Heol y Cyw, Pencoed, Tondu a’r Goytre-hen

Gweithredwr bysiau - Parrott Motors - 01656 669044

B42 - Heol y Cyw, Pencoed, Tondu a’r Goytre-hen

Amser

Safle bws

07:50am
07:55am
08:00am
08:05am
08:10am
08:20am
08:25am

Safle bws, White Horse (Llangrallo)
Safle bws, Penybont Road (Cofeb)
Safle bws, Penprysg Road (Clinig)
Safle bws, Wern Tarw
Safle bws, Pant Hirwaun
Safle bws, Maesteg Road (Tondu)
Safle bws, Bridgend Road (Y Goetre-hen)

B43 - Cwm Ogwr a Bryncethin

Gweithredwr bysiau - Michael Davey - 01656 725073

B43 - Cwm Ogwr a Bryncethin

Amser

Safle bws

07:50am
07:5Tim5am
08:00am
08:05am
08:10am
08:15am
08:20am

Cloc Nantymoel
Sgwâr Nantymoel
Wyndham St, Bro Ogwr
Clacks
Park Avenue
Melin Ifan Ddu
Bryncethin (Wigan Terrace)

Chwilio A i Y