Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gymraeg Bro Ogwr

B52 - Bracla a Parc Derwen
B53 - Cefn Glas
B54 - Broadlands
B55 - Pencoed
B56 - Tondu ac Aberkenfig
B57 - Sarn a Bryncethin
B58 - Y Felin Wyllt a Llidiard

B52 - Bracla a Parc Derwen

Gweithredwr bysiau - Gwyn Jones Coaches - 01656 720300

B52 - Bracla a Parc Derwen

Amser

Safle bws

08:30am
08:38am
08:40am
08:42am
08:44am
08:46am
08:48am

Safle bws, Parc Derwen (Coety)
Safle bws, Hyacinth Drive (Bracla)
Safle bws Hunters Lodge
Safle bws ger The Hollies, Channel View
Safle bws gyferbyn â Bishopswood / Channel View
Safle bws ar ôl Underwood Place, Channel View
Safle bws ger The Woodlands, Channel View

B53 - Cefn Glas

Gweithredwr bysiau - First Call Travel - 01685 371012

B53 - Cefn Glas

Amser

Safle bws

08:15am
08:18am
08:22am
08:23am
08:25am
08:26am
08:27am
08:28am
08:32am
08:35am

Safle bws Bryntirion Hill (Ar yr ochr sy’n wynebu i fyny Bryntirion Hill)
Safle bws Bryntirion (goleuadau Bryngolau) ar yr ochr tuag at Drelales
Clwb OCLP, (Gyferbyn â’r clwb wrth y tir diffaith)
Safle bws, Llangewydd Road (cyn troi i Barnes Avenue)
Safle bws, cornel Heol Tŷ Main, ar Barnes Avenue
Safle bws, ger Cae Hen Eglwys, ar Barnes Avenue
Safle bws, gyferbyn â Chiswick Close, ar Barnes Avenue
Fflatiau Tŷ Nant, ar Llangewydd Road, Cefn Glas
Heol y Nant (gyferbyn â’r gyffordd wrth Heol-y-Frehines a Heol-y-Nant
Pen uchaf Park Street (Safle bws y tu allan i Adeilad St Margaret's Court)

B54 - Broadlands

Gweithredwr bysiau - Cresta Coaches - 01656 660366

B54 - Broadlands

Amser

Safle bws

8:20am
8:30am

Trelales
Safle bws ar Broadlands

B55 - Pencoed

Gweithredwr bysiau - First Call Travel - 01685 371012

B55 - Pencoed

Amser

Safle bws

08:05am
08:10am
08:15am
08:16am
08:20am
08:25am
08:28am
08:35am
08:40am
08:45am

Safle bws, Clwb Cymdeithasol Heol y Cyw
Safle bws, Pentwyn Road (Garej Morris)
Safle bws, Heol y Gerddi (Ni ddefnyddir ar hyn o bryd)
Safle bws, Pant Glas
Safle bws, Erw Wen (Glyn y Mel)
Safle bws, Hendre Road (Cysgodfan bws Hendre Road / Greenacre Drive)
Lleng Brydeinig Pencoed
Safle bws, Parc Bocam
Safle bws, Neuadd Llangrallo (Ni ddefnyddir ar hyn o bryd)
Mynediad Cerddwyr Erw Hir ar Coychurch Road

B56 - Tondu ac Abercynffig

Gweithredwr bysiau - First Call Travel - 01685 371012

B56 - Tondu ac Abercynffig

Amser

Safle bws

08:05am
08:08am
08:15am
08:20am
08:30am
08:32am
08:40am
08:42am
08:45am 

Derllwyn Hill
Safle bws Llynfi Arms Tondu
Safle bws y tu allani'r lloches, Abergarw Road
Bettws Hill (Safle bws ar y briffordd wrth Jumbo Hill)
Cyffordd Oak Street / Bridgend Road, Abercynffig
Safle bws Bridgend Road (Simla Restaurant)
Tafarn y Swan - Penyfai Road, Abercynffig
Safle bws, Heol yr Eglwys / Protheroe Ave (prynhawn yn unig)
Clwb Rygbi Pen-y-bont ar Ogwr

B57 - Sarn a Bryncethin

Gweithredwr bysiau - Cresta Coaches - 01656 660366

B57 - Sarn a Bryncethin

Amser

Safle bws

08:30am
08:35am
08:37am
08:40am
08:42am
08:44am
08:50am

Bryncethin (cilfan y tu allan i Ogmore Comprehensive School)
Royal Oak, Bryncethin
Ysgol Iau Bryncethin
Safle bws Canola
Safle bws Swyddfa Post Sarn (gyferbyn ar y daith yn y bore)
Pen uchaf Sarn Hill
Safle bws Dunlops

B58 - Y Felin Wyllt a Llidiard

Gweithredwr bysiau - Cresta Coaches - 01656 660366

B58 - Y Felin Wyllt a Llidiard

Amser

Safle bws

08:05am
08:10am
08:12am
08:15am
08:18am
08:25am
08:27am
08:30am

Safle bws, Litchard Hill
Safle bws Litchard Mission
Safle bws, Wildmill Lane
Cysgodfan y Felin Wyllt
Safle bws, siopau’r Felin Wyllt
Safle bws Ysbyty Tywysoges Cymru
Safle bws, Pendre
Safle bws, Coity Road (Cemetery Road)

 

Chwilio A i Y