Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gynradd Dolau

B45 - Ysgol Gynradd Dolau

Gweithredwr bysiau - Cresta Coaches - 01656 660366

B45 - Ysgol Gynradd Dolau

Time

Bus stop

08:12am
08:18am
08:20am
08:25am
08:30am
08:35am

Safle bws, Brynteg, Heol y Cyw
Safle bws, Pentwyn Road (Garej Morris)
Safle bws, Penprysg Road (Clinig)
Safle bws, Hendre Road
Lleng Brydeinig Pencoed (Gall yr amser amrywio ychydig oherwydd y groesfan reilffordd)
Cofeb (Safle bws ger Chatterton Arms)

 

Chwilio A i Y