Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gynradd y Santes Fair a Sant Padrig

B51 - Caerau

Gweithredwr bysiau - Wilkins Coaches - 01639 852600

B51 - Caerau

Amser

Safle bws

08:00am
08:03am
08:05am
08:06am
08:06am
08:07am
08:08am
08:09am
08:12am
08:15am
08:17am
08:20am
08:24am
08:26am

Safle bws, Church Acre (gyferbyn â Raphael Avenue)
Safle bws, Church Acre (ger Hunters Lodge)
Safle bws, Channel View (gyferbyn â’r blwch ffôn)
Safle bws, Channel View (Hazeldene Avenue)
Safle bws, Channel View (The Woodlands)
Safle bws, Brackla Way (Rhiw Las)
Safle bws, Brackla Way (gyferbyn â Maes Talcen)
Safle bws, Brackla Way (gyferbyn â Highfields)
Safle bws, Brackla Way (gyferbyn ag Ysgol Iau Bracla)
Cilfan wrth Princess Way (ger Chorlywood Close)
Safle bws y tu allan i’r Ysgol Gymraeg (Prif fynedfa)
Safle bws, Brackla Way (Cornel Tafarn y Two Brewers)
Safle bws, Coychurch Road (gwaelod Waunscil Avenue)
Coychurch Road (wrth yr hen siopau banana / safle gwerthu ceir)

B69 - Maesteg 

Gweithredwr bysiau - Llynfi Coaches - 01656 739928

B69 - Maesteg

Amser

Safle bws

08:25am
08:30am

Safle bws, Sgwâr Llan
Safle bws, Cwmfelin Primary School

 

Chwilio A i Y