Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gynradd y Santes Fair

B47 - Bracla
B48 - Pencoed a’r Felin Wyllt
B49 - Porthcawl
B50 - Broadlands

B47 - Bracla

Gweithredwr bysiau - Cresta Coaches - 01656 66036

B47 - Bracla

Amser

Safle bws

08:00am
08:03am
08:05am
08:06am
08:06am
08:07am
08:08am
08:09am
08:12am
08:15am
08:17am
08:20am
08:24am
08:26am

Safle bws, Church Acre (gyferbyn â Raphael Avenue)
Safle bws, Church Acre (ger Hunters Lodge)
Safle bws, Channel View (gyferbyn â’r blwch ffôn)
Safle bws, Channel View (Hazeldene Avenue)
Safle bws, Channel View (The Woodlands)
Safle bws, Brackla Way (Rhiw Las)
Safle bws, Brackla Way (gyferbyn â Maes Talcen)
Safle bws, Brackla Way (gyferbyn â Highfields)
Safle bws, Brackla Way (gyferbyn ag ysgol iau Bracla)
Cilfan ger Princess Way (Ger Chorlywood Close)
Safle bws y tu allan i’r Ysgol Gymraeg (Prif fynedfa)
Safle bws, Brackla Way (Cornel Tafarn y Two Brewers)
Safle bws, Coychurch Road (gwaelod Waunscil Avenue)
Coychurch Road (Wrth yr hen siopau banana / safle gwerthu ceir)

B48 - Pencoed a’r Felin Wyllt

Gweithredwr bysiau - Edwards Coaches - 01443 202048

B48 - Pencoed a’r Felin Wyllt

Amser

Safle bws

07:50am
07:53am
07:56am
08:00am
08:05am
08:15am
08:19am
08:20am
08:23am
08:25am
08:30am

Safle bws, Pentwyn Road (Garej Morris)
Safle bws, Penprysg Road (Clinig)
Safle bws, Penybont Road (gyferbyn â’r gofeb)
Safle bws, Parc Maerdy
Safle bws, Whitehorse, Llangrallo
Safle bws, Litchard Hill
Safle bws Litchard Mission
Safle bws, Wildmill Lane
Cysgodfan y Felin Wyllt
Safle bws, Siopau’r Felin Wyllt
Safle bws Ysbyty Tywysoges Cymru

B49 - Porthcawl

Gweithredwr bysiau - Easyway - 01656 655655

B49 - Porthcawl

Amser

Safle bws

07:50am
07:53am
07:57am
08:05am
08:07am
08:10am
08:12am
08:17am
08:19am
08:21am
08:25am
08:27am
08:34am

Safle bws, Forge
Safle bws, John Street (Royal Oak)
Safle bws, Woodland Avenue
Safle bws, De Corneli
Safle bws, School Terrace
Safle bws, Heol Llan
Safle bws, Heol y Parc (Ysgol Gynradd Afon y Felin)
Safle bws, Pyle Cross
Safle bws, Capel Pisgah
Safle bws, Commercial Street
Safle bws, Three Horseshoes (Cefn Cribwr)
Safle bws, Y Graig
Safle bws, Tŷ Mawr (Trelales)

B50 - Broadlands

Gweithredwr bysiau - Easyway - 01656 655655

(llwybr diwygiedig gymwys ar gyfer 2017-18 flwyddyn academaidd)

B50 - Broadlands

Amser

Safle bws

07:45am
07:50am
07:55am
07:57am
08:00am
08:05am
08:07am
08:10am
08:15am
08:30am

Safle Bysiau, Ffordd y Bont-faen (Wyndham Crescent yn y bore / Gorsaf yr Heddlu yn y prynhawn)
Safle Bysiau Ysgol Brynteg
Heol Blandy – Gyferbyn â Phant Gwyn
Heol Blandy – Corner of Heol y Fronfraith Fawr
Heol Blandy – Gwaelod Heol y Fronfraith Fawr
Carreg Lwyd – Cornel Parc y Cwm
Carreg Lwyd– Corner of Owl Meadow
Carreg Lwyd– Corner of Bryn Dryslwyn
Carreg Lwyd – Gyferbyn â Gelli Wen
Cyrraedd yr Ysgol

 

Chwilio A i Y