Accessibility links

Dewis iaith

Polisi cwcis

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym am eu gwneud yn rhwydd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Pan ddarperir gwasanaethau ar y rhyngrwyd, mae hyn weithiau’n golygu bod angen gosod rhai darnau o wybodaeth ar eich dyfais. Mae’r rhain yn cynnwys ffeiliau bach o’r enw cwcis.

Defnyddir y darnau hyn o wybodaeth i wella gwasanaethau i chi trwy, er enghraifft:

  • alluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais fel na fydd rhaid i chi roi’r un wybodaeth sawl gwaith yn ystod un dasg
  • sylweddoli y gallech eisoes fod wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair ac felly nad oes angen i chi roi’r wybodaeth honno ar gyfer pob tudalen we y gofynnir amdani
  • mesur faint o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau ar-lein, i’n helpu i wella’r wefan

Trwy addasu dewisiadau eich porwr, cewch ddewis derbyn pob cwci, cael gwybod pan fo cwci wedi’i osod neu wrthod pob cwci. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o’r gwasanaethau ar-lein a ddarperir gan y safle hwn os byddwch yn gwrthod cwcis. I gael mwy o wybodaeth am gwcis ewch i’r wefan 'about cookies'.

Rydym yn defnyddio Google Analytics, sef gwasanaeth dadansoddi ar y we a ddarperir gan Google, i ganfod sut y mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn i ni allu ei gwella. Cesglir gwybodaeth yn ddienw ac adroddir am dueddiadau yn ymwneud â’r wefan heb i ni allu adnabod ymwelwyr unigol.

Isod ceir rhestr o’r cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan, wedi’u gosod mewn grwpiau yn ôl yr hyn y maent yn ei wneud.

Cwcis ar gyfer cadw eich dewisiadau
Enw’r cwci Diben
SplashScreenTrans Yn cadw gwerth i gofio’r dewis iaith (Cymraeg / Saesneg) pan fydd defnyddiwr yn ail-ymweld â’r wefan.
AlertCookie Yn cadw gwerth i gadw’r bocs rhybudd ar gau pan fo defnyddiwr wedi anwybyddu neges benodol.

 

Cwcis ar gyfer gwella gwasanaeth trwy fesur traffig
Enw’r cwci Diben
__utma Mae’n cadw cofnod o sawl gwaith y mae ymwelydd wedi bod i’r safle, pryd yr ymwelodd â’r safle gyntaf a phryd yr ymwelodd â’r safle ddiwethaf. Mae’n dod i ben ar ôl dwy flynedd.
__utmb ac __utmc

Mae’r cwcis B ac C yn gweithio gyda’i gilydd i fesur hyd ymweliad.

Mae __utmb yn cymryd stamp amser o’r union eiliad pan fo ymwelydd yn ymweld â safle, ac mae __utmc yn cymryd stamp amser o’r union eiliad pan fo ymwelydd yn gadael safle.

Mae __utmb yn dod i ben ar ddiwedd y sesiwn. Mae __utmc yn aros 30 munud, ac yna’n dod i ben.

Nid oes modd i __utmc wybod pryd mae defnyddiwr yn cau ei borwr neu’n gadael gwefan, felly mae’n aros 30 munud i dudalen arall gael ei hagor. Os na fydd hynny’n digwydd, mae’n dod i ben.

__utmz Mae’n nodi o ble daeth yr ymwelydd, pa chwilotwr a ddefnyddiwyd, pa ddolen y cliciwyd arni, pa allweddair a ddefnyddiwyd, a ble yr oedd yn y byd pan aeth ar y wefan. Mae’n dod i ben ar ôl chwe mis.

 

Chwilio A i Y